Kočka divoká

ÚVOD

Kočka divoká je velmi vzácný savec. Byla ve většině evropských státech téměř vyhubena. Žije samotářsky, přirozené prostředí je nejčastěji v listnatých nebo smíšených lesích v nižších a středních polohách. Její lovecký rajón bývá o mnoho menší, než je prostor naší druhé kočkovité šelmy Rysa ostrovida. Kočka divoká je velice opatrná a před člověkem včas utíká, proto je velmi vzácné, spatřit ji.

Stupeň ohrožení

Není ohrožen

Počet se zvýšil nebo je stabilní

Pokles, ale není ohrožen

Počet se znatelně snížil nebo je zhoršení v nedohlednu

Ohrožen

Pokles je značný nebo ho ohrožují lidé

Ohrožen vyhynutím

Velké riziko vyhynutí v budoucnu

FAKTA

VZHLED

Kočka divoká se od kočky domácí odlišuje hlavně ocasem, velikostí a barvou srsti. Ocas má mohutnější, huňatější, na konci tupý s černou špičkou a jsou na něm příčné neslité pruhy. Na čele mezi ušima má čtyři tmavé úzké pásky a na hřbetu tenký „úhoří“ pruh končící u kořene ocasu. Zbarvení srsti je většinou šedohnědé. Dosahuje hmotnosti kolem 3 až 8,5 kg, samice bývají o něco lehčí než samci.

LOV

Kočka divoká je velmi dobrý a efektivní lovec. Loví při západu slunce, nebo brzy ráno. Na kořist se vrhá rychlým skokem. Její hlavní kořistí jsou drobní hlodavci jako myši a hraboši. Loví také obojživelníky, výjimečně uloví i divokého králíka či zajíce. Nemalou složku potravy tvoří ptáci, převážně hnízdící na zemi, a větší hmyz.

ROZMNOŽOVÁNÍ

Čas páření připadá na konec zimy nebo brzké jaro. Kocouři vyhledávají pářící se kočky i mimo svůj prostor. Po 9 týdnech kočka vrhá většinou 3 až 5 koťat, která se po 4 měsících pomalu osamostatňují. Pohlavně dospívají po jednom roce a mohou se dožít až 12 let.

ŽIVOTNÍ STYL

Žije samotářsky, přirozené prostředí je nejčastěji v listnatých nebo smíšených lesích v nižších polohách. Dává přednost skalnatému prostředí s pestrostí biotopu. Její lovecký rajón bývá o mnoho menší, než je prostor naší druhé kočkovité šelmy rysa, většinou kolem 1-3 km2. Tento domovský prostor opouští jen zřídka, a to zejména v zimě při nedostatku potravy nebo v době páření. Kočka divoká značkuje výměšky žláz, škrábáním na kmeny stromů, močí a trusem. Aktivní je zejména v pozdních a brzkých hodinách, kdy loví. Přes den odpočívá v dutinách stromů, ve skalních trhlinách, v opuštěných norách, pod vývraty stromů nebo v křovinách. Přirození nepřátelé pro Kočku divokou jsou vetší šelmy a někdy i dravci z ptačí říše.

Tato šelma velmi zdatně a efetivně přispívá k redukci stavu přemnožených hlodavců, kteří páchají škody na mladých sazenicích nové výsadby v lesních porostech. Kočka je velice úspěšný a zdatný lovec.

Potravinové spektrum divoké kočky se skládá hlavně z malých savců. Určitou roli ve skladbě navíc hrají ptáci, někdy i králíci. V závislosti na rozmanitosti potravy v teritorium pak také obojživelníci a velký hmyz. Některé prameny udávají, že kočka divoká může ulovit i srnče, ale toto je spíše vyloučené. Potravním konkurentem v teritorium je liška, kuna a někdy i jezevec a mýval.

Kočka divoká se od kočky domácí odlišuje hlavně ocasem, velikostí a barvou srsti. Ocas má mohutnější, huňatější, na konci tupý s černou špičkou, jsou na něm příčné neslité pruhy. Kočka divoká má k poměru těla ocas delší oproti kočce domácí a ocas nosí při chůzi více svěšený. Na čele mezi ušima má čtyři tmavé úzké pásky a na hřbetu tenký „úhoří“ pruh končící u kořene ocasu. Zbarvení srsti je většinou šedohnědé.

OHROŽENÍ

Kočku divokou ohrožuje několik faktorů. Nelegální lov, odstřel – zejména záměnou za toulavou kočku domácí v loveckém revíru.

Přerušování biokoridorů zabraňuje přirozené migraci a druhovému šíření krajinou. Pro kočku divokou a její návrat je velmi důležité zachování, obnovování těchto zvířecích tras spojující lesní komplexy. Při budování dálnic, silnic je velmi potřebné aby vznikaly ekodukty, které umožní zvěři překonávat tyto překážky. V sousedním Německu se vysazují pro podporu šíření vysazují spojovací biotopové koridory.

Nelegální odlovení kočky divoké může dojít neznalostí a záměnou za toulající se kočku domácí. Kočku divokou je velmi těžké bez zkušeností rozeznat od domácího „zbloudilého mourka“. Je proto velmi důležitá osvěta myslivců, lesníků zejména v oblastech, kde se kočka divoká vyskytuje nebo se dá její výskyt brzy očekávat.