RYS OSTROVID, z.ú.

Nezisková organizace zaměřená zejména na ochranu volně žijících kočkovitých šelem v České republice a další obecně prospěšnou činnost.

zjistit více
úvod

Záměr a aktivity

Naším cílem je návrat Rysa ostrovida a Kočky divoké do původních míst jejich výskytu. Šířením informací o těchto zákonem chráněných živočiších se snažíme podpořit zkvalitnění jejich životních podmínek v naší krajině.

Hlavními aktivitami, kterými se naše nezisková organizace zabývá, jsou:

besedy

Přes 40 besed s více než 3500 účastníky na témata Rys ostrovid, Kočka divoká a ostatní šelmy.

media

Mediální prezentace problematiky výskytu kočkovitých šelem na našem území.

monitoring

Monitoring kočkovitých šelem v Doupovských horách a objev Kočky divoké v honitbě Hradiště.

kampanÄ›

Billboardová kampaň na ochranu Rysa ostrovida na Šumavě.

podpora

Podpora útulku pro opuštěné kočky v Kadani.

galerie

Fotogalerie našich činností

Rys ostrovid

Rys ostrovid je největší evropská kočkovitá šelma.

Rys byl již ve vÄ›tší části Evropy stálým pronásledováním vyhuben. Vzhledem k celoroční ochranÄ› se tento malý evropský tygr zachoval i v naší přírodÄ›, a to také díky reintrodukci…

Kočka divoká

Kočka divoká je velmi vzácný savec.

Byla ve vÄ›tÅ¡inÄ› evropských státech téměř vyhubena. Žije samotářsky, pÅ™irozené prostÅ™edí je nejčastÄ›ji v listnatých nebo smíšených lesích v nižších polohách…

ohrožení

Stále aktuální problematika

Pytláctví

Je jedním z hlavních faktorů způsobující vymírání Rysa ostrovida na území České republiky. Každoročně jsou zabity desítky rysů, k čemuž se hlásí i samotní myslivci.

dopravní nehody

Jsou příčinou každoročně se zvyšujícího počtu zbytečně usmrcených rysů na českých silnicích.

podpora

Jak nám můžete pomoci?

Diskutujte s ostatními nad problematikou ochrany našich volně žijících rysů a koček, sdílejte příspěvky některé z uvedených organizací nebo se zapojte do ochrany tím, že nám pošlete nám podněty a případy, ve kterých byl porušen zákon na ochranu volně žijících ohrožených živočichů. 

Podpořte nás

Pro případy finančních darů máme založen následující bankovní účet

 

číslo účtu

290091966/0300

kontaktní email pro případné uzavření darovací smlouvy

rysostrovid@rysostrovid.cz

spolupráce

Organizace, se kterými spolupracujeme

Napište nám

Máte jakýkoliv dotaz, podnět nebo chcete podpořit kampaň? Můžete napsat i zcela anonymně, ale berte na vědomí, že v takovém případě vám nemůžeme odpovědět.

Rys Ostrovid, z.ú.

Pod Hřištěm 310, Březenec, 431 11 Jirkov

IČO: 08367051

info@rysostrovid.cz

Podpora

číslo účtu: 290091966/0300

rysostrovid@rysostrovid.cz

 

© Rys Ostrovid z.ú.