ZÁKLADNÍ INFORMACE O Z.Ú.

Nezisková organizace zaměřená zejména na ochranu volně žijících kočkovitých šelem v České republice a další obecně prospěšnou činnost.

Naším cílem je návrat Rysa ostrovida a Kočky divoké do původních míst jejich výskytu.
Šířením informací o těchto zákonem chráněných živočiších se snažíme podpořit zkvalitnění jejich životních podmínek v naší krajině.

Informace

Spolupracujeme

Spolupráce Spolupráce Spolupráce