MONITORING

Naše organizace zajišťuje smluvně pro organizaci Vojenské lesy a statky ČR s.p. monitoring možného výskytu Rysa ostrovida a Kočky divoké ve vojenském újezdu Hradiště.

Úspěšně se podařil zmonitorovat a potvrdit výskyt Kočka divoké v areálu Doupovských hor. Zdejší populace je v současnosti největší v rámci České republiky a odhaduje se, že v této lokalitě žije na 30 až 40 jedinců.